Hälsning till Skåneland

Skåneland, jag. hälsar dig

med en sång så innerlig,

ty av jordens länder är

du min ljuva hjärtans kär,

tryggt och trofast är ditt namn,

varm och vänlig är din famn,

där jag efter livets strid skall få vila ut i frid. 

 

I   Alltifrån min barndoms år

är du med mig, var   jag går,

och din röst jag känner väl

då den sjunger i min själ,

än som bokeskogens sus,

än som Österhavets brus,

och min barndoms melodi

klingar fridfullt fram däri.  

 

Skåneland, en rikedom

röda rosor gå i blom

i mitt hjärtas hyllningssång,

och av dem ett daggfriskt fång

för din fot jag lägger ner,

medan innerligt jag ber:

Gud välsigne alla dem,

som i Skåne ha sitt hem.  

 

Anders Hedwall.


Tillbaka till menyn