Årsboken SÄASÄ började utkomma 1942, då med Ernfrid Tjörne och Anders Ohlsson som redaktörer. Endast medlemmar i Sällskapet Skånsk Samling skriver i SÄASÄ. Författarna är själva ansvariga för sina bidrag. Nya årsboken och äldre årgångar av årsskriften kan rekvireras från kassören. Postgiro 24 89 46 - 6. SÄASÄ och såsæd är benämningen på utsäde i Skåne och Danmark


ARTIKLAR & ANNAT FRÅN SÄASÄ

Ett land som börjar vakna av David Assaarsson

Namnet Sliparebacken av Ingemar Ingers

Skånsk romans dikt av Anders Ohlsson

Gustav II Adolf och Skåneland av Helge Andersson

Glemda menge av Ernfrid Tjörne

Om Skåne och skåningar intervju med fil dr Ingemar Ingers

Hälsning till Skåneland dikt av Anders Hedwall


Tillbaka till huvudsidan